برچست: اغتشاش

شعار رضاخان روحت شاد شعار اعتراضی ۴ اسفند ۹۸ / ۱۵:۲۱
دکتر صادق زیباکلام فعال رسانه ای اصلاح طلب پاسخ می دهد:

چرا عده ای شعار رضاخان روحت شاد سر دادند؟

از دید دکتر صادق زیباکلام، معترضانی که شعار رضاخان روحت شاد سر می دادند، تاریخ نخوانده بودند، بلکه به دلیل مشکلات لج کرده بودند و برعکس عمل می کردند!