برچست: اینستاگرام

اینستاگرام فضای مجازی پلیس فتا تصاویر شخصی اطلاعات خانوادگی شکایت جرم مجرم ۲۰ بهمن ۹۸ / ۱۰:۰۵
شخصی که به قصد سرگرمی تصاویر شخصی افراد را در اینستاگرام منتشر می کرد بازداشت شد!

مراقب اطلاعات و تصاویر شخصی خود در فضای مجازی باشید!

در آخرین پرونده جنجالی فضای مجازی، متهمی که به خاطر انتشار تصاویر شخصی افراد در اینستاگرام دستگیر شده است می گوید این کار را برای تفریح انجام داده است!