برچست: خوزستان

گردنبند جنجالی مهناز افشار ۲۹ بهمن ۹۸ / ۲۰:۴۱
حذف خوزستان در گردنبند جنجالی مهناز افشار + تصاویر

گردنبند جنجالی مهناز افشار و حذف بخش عرب زبان ایران!

ماجرای گردنبند جنجالی مهناز افشار در حالی خبرساز شده است که در این گردنبند، خوزستان و بخش عرب زبان ایران، که یکی از آرزوهای دور و دراز عربستان است، حذف شده است!