برچست: روزنامه سازندگی

شکست اصلاح طلبان پایان اصلاح طلبان شکست اصلاح طلبی پایان اصلاح طلبی ۴ اسفند ۹۸ / ۱۲:۳۶
محمد قوچانی در روزنامه سازندگی نوشت:

اصلاح‌طلبان به کارنامه خودشان باختند

محمد قوچانی، سردبیر روزنامه اصلاح طلب سازندگی نوشت: اصلاح‌طلبان به کارنامه خودشان باختند نه به حریف خود یا اصولگرایان!