برچست: سلفی حقارت

سلفی حقارت سلفی جنجالی مجلس دهم سلفی حقارت اثر احمد مازنی و دیگران ۲۲ بهمن ۹۸ / ۱۵:۵۰
فیلمی از شاهکار نمایندگان مجلس دهم (سلفی جنجالی و حقارت بار!)

کارنامه مجلس دهم: سلفی حقارت یا سلفی جنجالی! (فیلم)

سلفی حقارت یکی از شاهکارهای مجلس دهم است! موگرینی به ایران سفر می کند و نمایندگان مجلس دهم، برای سلفی گرفتن با وی سر و کلمه می شکنند!