برچست: مبارزه با فساد

سوت زنی فساد مقابله با فساد گزارش مردمی فساد سوت زنان و سوت زنی ۱ اسفند ۹۸ / ۲۰:۴۴
سوت زنی و نحوه مواجهه آیت الله رئیسی با سوت زنان در قوه قضائیه + فیلم

سوت زنی در دوران ریاست آیت الله رئیسی! + فیلم

سوت زنی یکی از روش های موثر و کارآمد در مبارزه با فساد است. در ویدئوی زیر، نحوه مواجهه آیت الله رئیسی با سوت زنان را مشاهده می فرمایید.