برچست: مکتب امام

مکتب امام اسلام آمریکایی اعتدال انفعال ۲۳ بهمن ۹۸ / ۱۹:۴۲
پایان کار غرب گرایان در ایران نزدیک است؟

اعتدال یا انفعال مسئله این است!

اعتدال و انفعال به پایان راه خود رسیده است و دیگر دوران اصولگرا و اصلاح طلب تمام شده است. امروز با دوگانه مکتب امام و اسلام آمریکایی مواجه هستیم.