دسته بندی نماهنگ

چهلم سردار سلیمانی حاج قاسم سلیمانی 25 بهمن 98 / 07:05
تو پر زدی و عشقت در سینه غمی افروخت/ از رفتن جانسوزت حتی دل آتش سوخت!

چهلم سردار سلیمانی: با رفتنت دل ملتی زیر آوار رفت! (فیلم)

نماهنگ چهلم سردار سلیمانی را با عنوان «با رفتنت دل ملتی زیر آوار رفت» مشاهده بفرمایید. چهلم سردار سلیمانی که با 22 بهمن مصادف شده بود، به شکل باشکوهی در سرتاسر کشور برگزار شد.