برچست: آیت الله سید احمد علم الهدی

هم صدایی با دشمن دوست نادان دوست خائن تفاهم با دشمن ۱۹ بهمن ۹۸ / ۱۶:۵۰
آیت الله علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد تبیین کرد:

هم صدایی با دشمن از داخل کشور برای سرد کردن انتخابات!

آیت الله علم الهدی، امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه گفت: هم صدایی با دشمن مایه تأسف است و عده ای در داخل کشور حرفی که دشمن می خواهد را بیان می کنند!