برچست: استیضاح

استیضاح ترامپ رئیس جمهور آمریکا پرچم آمریکا ۱۸ بهمن ۹۸ / ۲۲:۴۲
رأی شکننده ترامپ در فرار از استیضاح!

ترامپ تنها با اختلاف ۴ و ۶ رأی از استیضاح گریخت!

جلسه استیضاح ترامپ برگزار شد و رئیس جمهور آمریکا در دو بند از استیضاح تنها با اختلاف 4 و 6 رأی از استیضاح گریخت و رئیس جمهور آمریکا باقی ماند!