برچست: اصطلاح طلب

رای ملت به منتقدان دولت ۴ اسفند ۹۸ / ۱۳:۰۲
پیروزی قاطع فهرست ایران سربلند:

رای ملت به منتقدان دولت

روزنامه وطن امروز به تحلیل نتایج انتخابات مجلس یازدهم پرداخت و با تیتر رای ملت به منتقدان دولت علت رأی قاطع مردم به منتقدان دولت را واکاوی کرد.