برچست: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

مجلس خبرگان رهبری انتخابات مجلس خبرگان 18 بهمن 98 / 02:40
کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه علمیه در انتخابات میاندوره‌ای خبرگان معرفی شدند

کاندیداهای جامعه مدرسین انتخابات میاندوره ای خبرگان را بشناسید + اسامی

کاندیداهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای استانهای قم، خراسان رضوی، فارس، تهران و خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری مشخص شدند.