برچست: جوان

کلیات منطق و فلسفه ۳ خرداد ۹۹ / ۰۴:۰۰
اگر به دنبال یک کتاب خوب و خوش خوان برای شروع یادگیری منطق و فلسفه هستید این کتاب را از دست ندهید.

پاسخی برای مشکل دوری نسل جوان از معارف اسلامی

از جمله مسائل جامعه ما، دوری نسل جوان از معارف اسلامی است و آن کس که این مشکل را بهتر از همه حس کرده و بی تابانه در پی رفع آن است همین نسل جوان است. تنها کسانی می توانند به این نیا...

ایران نیاز کشور جوان مومن حزب اللهی نیاز ایران ۱۴ بهمن ۹۸ / ۱۳:۵۳
جوانان مومن حزب اللهی هرچه می‌توانند روی مبانی پافشاری کنند!

کشور بیشتر از همیشه به عنصر مومن حزب اللهی نیاز دارد

در پیام رهبر انقلاب به سی امین سالگرد تأسیس اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان آمده است: امروز بیشتر از همیشه کشور به عنصر مومن حزب اللهی نیاز دارد.