برچست: دانشگاه

کنکور 1400 ۳ مرداد ۹۹ / ۱۷:۱۱
دلایلی برای برگزاری کنکور ۱۴۰۰ با دو نظام آموزشی!

کنکور ۱۴۰۰ را هم با دو نظام آموزشی برگزار کنید!

قرار بود کنکور 99 آخرین کنکوری باشد که با دو نظام آموزشی برگزار می شود اما به دلایلی که در ذیل ذکر شده، لازم است کنکور 1400 هم با دو نظام آموزشی برگزار شود

سرچشمه های فساد شبکه فساد فساد سازمان یافته فساد اقتصادی مبارزه با فساد اقتصادی ۱۹ بهمن ۹۸ / ۱۰:۴۵
دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت در همایش مدیران حراست دانشگاه های علوم پزشکی:

تأکید بر مبارزه با فساد سازمان یافته: با سرچشمه های فساد و دانه درشت ها مبارزه کنید!

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت با تأکید بر اهمیت حفاظت و حراست از جمهوری اسلامی گفت باید با سرچشمه های فساد قاطعانه مبارزه کرد.