برچست: رسانه های معاند

جلسه خارج فقه رهبر معظم انقلاب جلسه خارج رهبر انقلاب ۵ اسفند ۹۸ / ۱۲:۱۵
آیا در جلسه خارج فقه، فاصله رهبر انقلاب با حضار بیشتر شده است؟

دروغ رسانه های ضد انقلاب فاصله رهبری از مردم به خاطر کرونا! + عکس

ابزار اصلی رسانه های معاند «دروغ» است و اینبار، دروغ رسانه های ضد انقلاب با موضوع فاصله رهبر انقلاب از حاضرین در جلسه خارج فقه منتشر شده است!