برچست: سارا متقی

جشنواره شعر فجر جشنواره بین المللی شعر فجر سارا متقی شاعر هتاک حواشی جشنواره شعر فجر 13 بهمن 98 / 13:09
حاشیه های انتخاب سارا متقی شاعر هتاک به مقدسات و انقلاب، عنوان برگزیده شعر فجر انقلاب!

حواشی انتخاب سارا متقی به عنوان برگزیده جشنواره شعر فجر انقلاب!

انتخاب سارا متقی به عنوان شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر انقلاب اسلامی حواشی فراوانی را به وجود آورده است که پایان ندارد!