برچست: سید مصطفی میرسلیم

فساد اقتصادی دزدی نمایندگانی که به فکر جیب خودشان هستند نمایندگان فاسد مجلس اهمیت انتخابات ۱۹ بهمن ۹۸ / ۱۰:۲۴
سید مصطفی میرسلیم با توجه به اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد:

نمایندگانی که به فکر جیب خودشان هستند کشور را دچار مصیبت کرده اند!

سید مصطفی میرسلیم با توجه به اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگانی که به فکر جیب خودشان هستند کشور را دچار مصیبت کرده اند!