برچست: شکست

اصلاح طلب اصلاح طلبان شکست سنگین اصلاح طلبان شکست انتخاباتی اصلاح طلبی 4 اسفند 98 / 12:48
عامل شکست سنگین اصلاح طلبان: کارنامه دولت و مجلس!

شکست سنگین اصلاح طلبان در رقابت با «کارنامه» خود!

انتخابات مجلس یازدهم به پایان رسید و شکست سنگین اصلاح طلبان فصل تازه ای را در سیاست کشور رقم زد. تحلیل چرایی و جدول نمایندگان اصلاح طلب شکست خوده را مشاهده بفرمایید.

شکست اصلاح طلبان پایان اصلاح طلبان شکست اصلاح طلبی پایان اصلاح طلبی 4 اسفند 98 / 12:36
محمد قوچانی در روزنامه سازندگی نوشت:

اصلاح‌طلبان به کارنامه خودشان باختند

محمد قوچانی، سردبیر روزنامه اصلاح طلب سازندگی نوشت: اصلاح‌طلبان به کارنامه خودشان باختند نه به حریف خود یا اصولگرایان!