برچست: عصر ایران

حسن روحانی رئیس جمهور دکتر حسن روحانی اصلاحات جدایی اصلاح طلبان از روحانی 15 بهمن 98 / 19:31
حرف روحانی، بهانه اصلاح‌طلبان برای جدا کردن خرج خود از دولت!

جدایی اصلاح طلبان از روحانی ممکن نیست!

پس از صحبت های روحانی که از سه جریان اصولگرا، اصلاح طلب و اعتدالگرا نام برده بود، اصلاح طلبان تلاش می کنند تا حساب خود را از دولت جدا کنند!