برچست: فارس

90 سیاسی با اجرای رائفی پور 19 بهمن 98 / 06:53
درخواست نود سیاسی با اجرای استاد علی اکبر رائفی پور

نود سیاسی با اجرای رائفی پور

کاربران کمپین برنامه 90 سیاسی با اجرای علی اکبر رائفی پور را ایجاد کردند که در مدت کوتاهی مود حمایت جمع زیادی از کاربران فضای مجازی قرار گرفت.