برچست: قرنطینه

قرنطینه شهر ویروس کرونا تهران قرنطینه می شود قم قرنطینه می شود آنفلونزا بیماری کرونا ۴ اسفند ۹۸ / ۱۴:۱۸
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران خبر داد:

تهران قرنطینه می شود!

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت در صورت شیوع ویروس کرونا و مبتلایان آن در تهران، تهران قرنطینه می شود تا به دیگر نقاط کشور شیوع نیابد.