برچست: لیست وحدت

لیست وحد اسامی نامزدهای انقلابی تهران مجلس قوی مجلس کارآمد 30 بهمن 98 / 23:32
بالاخره نصایح بزرگان نتیجه داد: وحدت نتیجه داد/ موج حمایت‌ها از لیست وحدت

لیست وحدت نیروهای انقلاب + اسامی

بالاخره نصایح بزرگان جواب داد و بین نیروهای انقلاب وحدت شکل گرفت. به این ترتیب اسامی 30 نامزد لیست وحدت برای انتخابات مجلس در تهران منتشر شد.