برچست: محمد علی جعفری

حاج قاسم می دانست شهید می شود نقاشی سردار سلیمانی نقاشی شهادت سپهبد سلیمانی ۲۸ بهمن ۹۸ / ۱۰:۱۲
سردار محمد علی جعفری با ذکر ۲ دلیل مطرح کرد:

حاج قاسم می دانست شهادتش نزدیک است!

سردار جعفری، فرمانده سابق سپاه با بیان اینکه حاج قاسم می دانست سفر عراق آخرین سفر است و شهید می شود با ذکر دو دلیل به تبیین این موضوع پرداخت.

تشییع سردار سلیمانی بزرگترین رفراندم علمدار نیامد ۲۸ بهمن ۹۸ / ۰۹:۳۸
گفتگوی تفصیلی با سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده سابق کل سپاه:

تشییع حاج قاسم بزرگترین رفراندم بود!

سردار جعفری فرمانده سابق سپاه و همرزم و یاور دیرین حاج قاسم گفت: تشییع باشکوه پیکر سردار سلیمانی بزرگترین رفراندم برای جبهه مقاومت است.