برچست: موشک کروز

محاکمه اپراتور سپاه علت سقوط هواپیمای اوکراین سقوط موشک کروز ۲۳ بهمن ۹۸ / ۱۲:۴۶
فیلم: زاویه دیگری از سقوط هواپیمای اوکراین!

فیلم: محاکمه اپراتور سپاه که موشک کروز را هواپیما تشخیص داد!

محاکمه اپراتور سپاه که موشک کروز آمریکایی را به خاطر احتمال هواپیمای مسافری بودن نزده و باعث به شهادت رسیدن شمار زیادی از هموطنانمان شده بود مشاهده بفرمایید!