برچست: ژنرال آمریکایی

نظر ژنرال آمریکایی درباره سردار سلیمانی ۱۴ بهمن ۹۸ / ۱۷:۳۳
اعتراف ژنرال آمریکایی درباره سردار سلیمانی: فوق العاده بود!

نظر ژنرال آمریکایی درباره سردار سلیمانی!

نظر ژنرال آمریکایی درباره سردار سلیمانی مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. این ژنرال آمریکایی می گوید: سلیمانی فرمانده‌ای بود که مثل الماس می‌درخشید!