برچست: کشور

ایران نیاز کشور جوان مومن حزب اللهی نیاز ایران ۱۴ بهمن ۹۸ / ۱۳:۵۳
جوانان مومن حزب اللهی هرچه می‌توانند روی مبانی پافشاری کنند!

کشور بیشتر از همیشه به عنصر مومن حزب اللهی نیاز دارد

در پیام رهبر انقلاب به سی امین سالگرد تأسیس اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان آمده است: امروز بیشتر از همیشه کشور به عنصر مومن حزب اللهی نیاز دارد.