کد مطلب: ۸۹۶ تاریخ انتشار: 3 خرداد 1399 / 04:00 ارسال نظر
اگر به دنبال یک کتاب خوب و خوش خوان برای شروع یادگیری منطق و فلسفه هستید این کتاب را از دست ندهید.

پاسخی برای مشکل دوری نسل جوان از معارف اسلامی

کلیات منطق و فلسفه

از جمله مسائل جامعه ما، دوری نسل جوان از معارف اسلامی است و آن کس که این مشکل را بهتر از همه حس کرده و بی تابانه در پی رفع آن است همین نسل جوان است. تنها کسانی می توانند به این نیاز جامعه به درستی پاسخ گویند که از یک سود خود فرهنگ اسلامی را از سرچشمه های اصیل آن فرا گرفته باشند و از سوی دیگر به زبان زمان خویش سخن بگویند و حال و هوای روزگار نسل جوان را درک کنند.

از جمله مسائل جامعه ما، دوری نسل جوان از معارف اسلامی است و آن کس که این مشکل را بهتر از همه حس کرده و بی تابانه در پی رفع آن است همین نسل جوان است. تنها کسانی می توانند به این نیاز جامعه به درستی پاسخ گویند که از یک سود خود فرهنگ اسلامی را از سرچشمه های اصیل آن فرا گرفته باشند و از سوی دیگر به زبان زمان خویش سخن بگویند و حال و هوای روزگار نسل جوان را درک کنند.
استاد شهید آیت الله مطهری در شمار معدود کسانی بودند که از شرایط لازم برای آشنا ساختن نسل امروز با اسلام برخوردار بودند. ایشان نماینده راستین حوزه های علمیه در دانشگاه های امروز بودند چون زبان نسل جوان را می دانستند و می فهمیدند و پیغام این نسل را می شنیدند و به حوزه های علمیه می بردند. ایشان مشکل دوری نسل جوان از فرهنگ اسلامی را به خوبی و به هنگام شناخته و راه حل آن را نیز دریافته بودند و بسیاری از آثار خود را دقیقاً در جهت رفع این مشکل تألیف کردند.
مجموعه «کلیات علوم اسلامی» که پس از شهادت آن استاد به چاپ رسید از قبیل همین آثار است. این مجموعه را استاد برای جوانانی نوشتند که نخستین قدم را در راه آشنایی با معارف اسلامی برداشته اند و سعی ایشان همه این بود که در این سلسله، سادگی و اختصار را در عین صحت، اساس قرار دهند و راه را برای ورود آنان به فضای روح پرور فرهنگ اسلامی باز کنند.
این سلسله دروس در اصل تقریرات درس های آن استاد شهید برای دانشجویان سال های اول و دوم دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران بوده است و بعضی از بخش های آن مانند «کلیات فلسفه اسلامی» در زمان حیات و با اجازه ایشان به دفعات متعدد در دانشگاه صنعتی شریف تدریش می شده است.
استاد شهید قصد داشتند این سلسله دروس را قبل از انتشار مورد بازبینی قرار دهند. دریغ که این فرصت به دست نیامد و شمع روشن زندگانی ایشان توسط منافقان خاموش گشت. پس از شهادت استاد بهتر آن دیدیم که این مجموعه را بی هیچ تغییر و تبدیل و به همان صورت که بود، منتشر سازیم.
نخستین دفتر این مجموعه که «کلیات منطق و فلسفه» است در دسترس جوانانی قرار می گیرد که در پی شهادت ایشان پیکرش را با فریاد « معلم شهیدم راهت ادامه دارد» بدرقه کردند. رحمت خدا بر روان پاکش باد…..
متنی که خواندید بخشی از مقدمه کتاب «کلیات منطق و فلسفه» است که به خوبی این کتاب و مولفش را معرفی نمود.
(کلیات علوم اسلامی، جلد اول، منطق و فلسفه، متفکر شهید استاد مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.)

کپی کردن لینک کوتاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.