کد مطلب: ۹۳۱ تاریخ انتشار: 27 خرداد 1399 / 02:30 ارسال نظر
لطائف الامثال:

گنج تواضع

گنج تواضع

آورده اند: یکی از پادشاهان فاضل، فرزندانش را چنین پند می داد: اگر می خواهید تا همه ی خلایق را با دادن مال، دوست خود گردانید خزینه خالی گردد و این مقصود حاصل نشود، لکن فروتنی کنید و روی خوش نشان دهید که همه ی خلایق دوست شما گردند، بدون آنکه از خزینه ی اموال شما چیزی کم شود. گنج خواسته را پایان است، اما گنج تواضع را پایانی نیست؛ چنان که از تواضع، دوستی به دست آید و از تکبر، هزار چندان دشمنی به دست آید.

آورده اند: یکی از پادشاهان فاضل، فرزندانش را چنین پند می داد: اگر می خواهید تا همه ی خلایق را با دادن مال، دوست خود گردانید خزینه خالی گردد و این مقصود حاصل نشود، لکن فروتنی کنید و روی خوش نشان دهید که همه ی خلایق دوست شما گردند، بدون آنکه از خزینه ی اموال شما چیزی کم شود. گنج خواسته را پایان است، اما گنج تواضع را پایانی نیست؛ چنان که از تواضع، دوستی به دست آید و از تکبر، هزار چندان دشمنی به دست آید.
یک صد موضوع، پانصد داستان به نقل از لطائف الامثال.

کپی کردن لینک کوتاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.