دسته بندی هنری

نقاشی فاطمه عبادی لحظه شهادت سردار سلیمانی دست شهید سلیمانی 27 بهمن 98 / 07:11
نقاشی فاطمه عبادی با موضوع شهادت سردار سلیمانی و دست جدا شده حاج قاسم! + فیلم

فیلم: لحظه شهادت سردار سلیمانی در هنرنمایی فاطمه عبادی!

فیلمی که مشاهده می فرمایید، هنر نمایی جدید فاطمه عبادی، نفر اول عصر جدید، با موضوع لحظه شهادت سردار سلیمانی و دست بریده حاج قاسم است.