برچست: شهاب حسینی

شهاب حسینی سید بازیگر جشنواره کن حمله سیاسی به هنرمند مردمی ۲۰ بهمن ۹۸ / ۲۰:۲۷
در حاشیه حمله به سید شهاب حسینی در فضای مجازی:

حمله سیاسی به هنرمند مردمی!

یک عده معلوم الحال به شهاب حسینی به خاطر بیان اعتقاداتش حمله کردند و امین نیکدل، حمله سیاسی به هنرمند مردمی را با متنی زیبا پاسخ داد!