برچست: فعالیت در فضای مجازی

لوایح پالرمو و CFT لایحه پالرمو لوایح جنجالی ۱۳ بهمن ۹۸ / ۱۲:۵۱
گفتگو با حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم درباره لوایح جنجالی پالرمو و سی اف تی!

منظور رئیس جمهور از پیوستن به لوایح پالرمو و CFT چیست؟

گفتگوی جنجالی با حجت الاسلام مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق درباره اظهارات رئیس جمهور برای پیوستن به لوایح جنجالی پالرمو و CFT بخوانید.

حضور در فضای مجازی و اهمیت و ضرورت آن ۱۳ بهمن ۹۸ / ۱۲:۰۵
چرا نباید از فضای مجازی غفلت کرد؟

ضرورت و اهمیت حضور در فضای مجازی

امروز اینترنت به بخشی جدانشدنی از زندگی بشر تبدیل شده است و از اینرو، با توجه به سهولت دسترسی به آن، حضور در فضای مجازی اهمیت فراوانی دارد.