برچست: محمد ایمانی

ترس دولت و اصطلاح طلبان از مردم گرانی بیکاری و عملکرد دولت و مجلس ۲۰ بهمن ۹۸ / ۲۰:۳۸
چرا اصلاح طلبان از انتخاب و رأی مردم می ترسند؟

ترس دولت و اصطلاح طلبان از مردم!

ماجرای برجام، دلار، گرانی بنزین، قیمت فضایی خودرو و مسکن و بطور کلی، عملکرد اصلاح طلبان، چه در دولت و چه در مجلس به نحوی است که نزدیک شدن به انتخابات، به شدت آنها را به هراس انداخت...