برچست: محمد رضا شجریان

استاد محمد رضا شجریان زنده است شجریان چشمانش را باز کرد آخرین خبر از وضعیت استاد شجریان 4 اسفند 98 / 13:59
از خبر دروغ مرگ شجریان تا مردم آزاری طرفدارانش!

مردم آزاری طرفداران استاد شجریان + فیلم

خوب است طرفداران استاد شجریان به جای بستن راه مردم و آواز خواندن جلوی بیمارستان، برای استاد «دعا» کنند یا اگر به دعا اعتقاد ندارند، به سمت ایشان «انرژی مثبت» بفرستند!