برچست: مشارکت

حجت الاسلام مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی ۴ اسفند ۹۸ / ۲۰:۱۱
جناب «حجت الاسلام» مهاجری حداقل به نشریه خودتان نگاهی بیاندازید:

یادداشت مسیح مهاجری و دریغ از یک جو انصاف!

یادداشت حجت الاسلام مسیح مهاجری درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم در حالی منتشر شد که در آن هیچ اشاره به کرونا نشده است. حتی یک کلمه!