برچست: نیروی دریایی سپاه

نیروی دریایی سپاه قدرت سپاه قدرت دفاعی ایران ۱۵ بهمن ۹۸ / ۱۰:۵۹
عضو سابق نیروی دریایی آمریکا: ناتوانی نیروهای ما در برابر سپاه ایران ثابت شده است!

سخنان جنجالی گردن داف عضو سابق نیروی دریایی آمریکا درباره قدرت سپاه

یک عضو سابق نیروی دریایی آمریکا با تشریح توان دفاعی ایران و بیان قدرت سپاه و نیروی دریایی آمریکا گفت ایالات متحده نمی تواند علیه ایران اقدام کند.