برچست: کمیسیون فرهنگی مجلس

قانون مصونیت سیاسی نمایندگان مجلس نشر اکاذیب تشویش اذهان عمومی ۱۴ بهمن ۹۸ / ۲۱:۲۹
مصونیت نمایندگان به آنها حق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی را نمی‌دهد!

از مصونیت سیاسی نمایندگان تا نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی!

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به احضار پروانه سلحشوری به دادگاه گفت: مصونیت سیاسی نمایندگان مجلس مجوز نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نیست!